Šta kažu mladi?


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine sprovodi istraživanje o stavovima mladih ljudi po različitim pitanjima, a koja su podijeljena u pet različitih tematskih cjelina.

Cilj ovog istraživanja jeste da ukaže na stavove mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, usmjeri pažnju na izazove, probleme i potrebe mladih ali i da usmjeri pravce djelovanja Vijeća mladih Federacije BiH u narednom periodu, shodno informacijama koje dobijemo od ispitanika.

Anketni obrazac možete pronaći na linku: https://forms.gle/d9f2biuhNWokvJRz7

Želja nas u Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine jeste da dopremo do što većeg broja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, te da ovo istraživanje stvarno bude glas mladih o pojedinim pitanjima. Istraživanja ovakvog tipa predstavljaju polaznu tačku za planiranje konkretnih aktivnosti za poboljšanje položaja mladih, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima organizovanja.

Tema Međunarodnog dana mladih ove godine jeste Angažman mladih za globalno djelovanje i Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine pored rezultata istraživanja u narednom periodu želi i da predstavi najbolje priče sa lokala – priče koje inspirišu, pozivaju na veće uključivanje mladih u procese odlučivanja i postaju pokretač promjena.


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist