Katedra za krivično pravo – naša akademska priča


Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, kojeg čini kvalitetan obrazovni i istraživački kolektiv, svojim studentima pruža izuzetno jezgrovit i bogat studijsko-obrazovni program i mnoštvo vannastavnih aktivnosti o čemu svjedoče brojna priznanja i nagrade kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.

Katedra za krivično pravo Pravnog fakulteta, koju čine prof.dr.sc. Adnan Duraković, prof.dr.sc. Nezir Pivić i doc.dr.sc. Enis Omerović, te ass. mr. Lejla Zilić, mr. Amra Pojskić, mr. Edina Ćehajić, mr. Esad Pelja, mr. Armin Bašić te Armina Čunjalo, već dugi niz godina organizira razne vannastavne aktivnosti za studente, sve u cilju osposobljavanja studenata za buduće praktične pravne izazove, ali i s ciljem upoznavanja studenata s međunarodnim pravnim institucijama i njihovim radom. U tom pogledu, Katedra za krivično pravo, uz pomoć kolegica i kolega saradnika s drugih katedri, već petu godinu predvodi naš fakultet na Svjetskom takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava (International Criminal Law Moot Court Competition), koje se tradicionalno održava svake godine na stalnom Međunarodnom krivičnom sudu u Den Haagu.

Kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom takmičenju, naš fakultet je, prije dvije godine, ostvario veoma zapažene rezultate kada je naš student, sada ass. Faris Muratović, dobio nagradu za trećeg najboljeg govornika na svijetu. Uspješni projekti iz oblasti krivičnog prava nastavljeni su i ove godine na Međunarodnom takmičenju u simulaciji suđenja iz krivičnog prava održanog u Dubrovniku (Adriatic Moot Court), na kojem su naši studenti osvojili prvo (Velida Kurtović), drugo (Harisa Sadiković) i treće mjesto (Faris Muratović) individualnog natjecanja, na kojem su učešće uzeli studenti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Turske, Rusije, Poljske, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Također, na prošlogodišnjem Državnom takmičenju u simulaciji suđenja iz krivičnog prava, pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, naši studenti osvojili su III mjesto i nagradu za najbolji podnesak.

Pored takmičenja, Katedra za krivično pravo svake godine organizira studijsku posjetu međunarodnim pravnim institucijama u Den Haagu, u okviru koje posjete studenti imaju priliku da se upoznaju s radom Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (sada Međunarodnoga rezidualnoga mehanizma za međunarodne krivične tribunale, ogranak u Den Haagu), te da o svim aspektima krivičnih postupaka provedenih pred ovim sudom razgovaraju sa sudijama i tužiteljima. Jednako tako, naši studenti redovno prate suđenja pred Kantonalnim sudom u Zenici, što im se boduje kao jedan vid praktičnih nastavnih aktivnosti. Brojne konferencije i seminari koje organizira Katedra za krivično pravo našeg fakulteta predstavljaju još jedan od pokazatelja ulaganja u naučno-istraživački rad i nastojanja da se studentima pruži kvalitetna i jezgrovita nastava obogaćena učenjem o vještinama praktičnog rada. Kao primjer navedene stalne posvećenosti je i ovogodišnja, jesenja implementacija SLP (Student Law Practicum) pravne klinike iz krivičnog postupka, koja će se odvijati u saradnji s Nacionalnim centrom za državne sudove Sjedinjenih Američkih Država – uredom u BiH.

Bogat i kvalitetan nastavni proces, takmičenja te postignuti rezultati, kako na državnom tako i na međunarodnom nivou, naša su motivacija da nastavimo ovu uspješnu akademsku priču.

Izvor: https://www.facebook.com/pravnifakultetzenica


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist