16 tipova ličnosti: Arhitekta


Myres-Briggs je jedan od najraširenijih testova ličnosti, a svake godine ga riješi dva miliona novih ljudi. Kreatorice testa jesu Katherine Cook Briggs i njena kćerka Isabel Briggs Myers. Smatra se da je glavna inspiracija i motivacija za kreiranje testa muž Isabel Briggs – Clarence, jer je ona primijetila kako on zapravo ima drugačiji pogled na svijet. Kasnije se koristio u svrhu olakšanja izbora posla ženama na predviđenim ‘’muškim’’ ranim mjestima. I danas, mnoge kompanije koriste ovaj test pri zapošljavanju. Naime, prema testu Myres-Briggs postoji 16 tipova ličnosti i dva tipa identiteta ličnosti. Danas se upoznajemo sa INTJ tipom ličnosti. Šta i ko je zapravo INTJ?

Arhitekta (INTJ) je osoba sa introvertnim, intuitivnim, misaonim i prosuđenim osobinama ličnosti.

Arhitekti čine samo 2% stanovništva. a žene u sklopu ove ličnosti su rijetke i čine samo 0,8% stanovništva. Ljudi sa ovom ličnosti su jako ambiciozni, međutim ”ne prosipaju” svoju energiju i veoma im je teško pronaći istomišljenike koji mogu držati korak sa njima.

Već u najranijoj dobi života, arhitekti pokazuju želju ka znanjem i saznavanjem novih stvari. Ono što nauče, vole i da podijele sa sigurnošću u svoje znanje i teme koje ih zapravo zanimaju. Kada su u pitanju teme koje ne privlače njihvu pažnju, kao naprimjer ogovaranje, nisu nešto voljni surađivati. Arhitekti mogu živjeti prema značajnim kontradiktornostima koje imaju smisla. Oni su istovremeno najnaivniji idealisti i najgori cinici. Iako cinici, malo je vjerovatno da će ih taj ciničan pogled na svijet zaustaviti Arhitekte u postizanju cilja koji je za njih veoma bitan.

Arhitekti su jako samopouzdane, ali tajnovite osobe. Njihova volja, preciznost, kreativne ideje im omogućavaju da naprave ogromne promjene svojom cijelom snagom. To itekako ne smijemo shvatiti kao implusivnost, oni će ostati racionalni sve do kraja ostvarivanja svog cilja s obzirom da svaka njihova ideja treba odgovoriti na pitanje ”Hoće li ovo funkcionisati?”. Ovaj način donošenja odluka primijenjuju na sve: ljude, stvari, ciljeve zbog čega najčešće mogu upasti u nevolju.

Arhitekte definiše njihovo posmatranje na svijet kao jednu šahovsku ploču na kojoj se figure pomiču sa razlogom i inteligencijom, smišljajući nove taktike i pokrete kako bi nadmudrili ljude ravne sebi. Time imaju osjećaj kontrole nad situacijom, dok se mogu slobodno kretati. Ovo može drugim ličnostima izgledati kao da Arhitekte nemaju savjest i da bez nje postupaju, što zapravo nije tačno. Ovo objašnjava zašto su mnogi zločinci u serijama, filmovima kreirani po ovom tipu ličnosti.

Svaki tip ličnosti ima svoje prednosti i mane, tako i arhitekt. Neke od prednosti kojima se Arhitekt može ponositi jesu:

Racionalnost – Arhitekti se ponose svojim umom. Skoro svaku situaciju vide kao proširivanje znanja i usavršavanja mišljenja. Zahvaljujući racionalnosti, mogu osmisliti rješenja za najintenzivnije probleme.

Neovisnost – Kreativni i motivisani, Arhitekti više vole da rade stvari sami i na svoj način.

Svestranost
– Arhitekti vole da budu uključeni u sve i prihvataju sve izazove. Njihova znatiželja im može pomoći da uspiju u širokom spektru.

Ono što kod ljudi sa tipom Arhitekt se može izdvojiti kao mane jeste:

Arogantnost – Arhitketi jesi puni znanja, ali nisu nepogriješivi. Njihovo samopouzdanje može zaslijepiti druge – pogotovo one koji se čine više edukovanim od njih. Mogu da budu veoma okrutni kada je u pitanju dokazivanje tuđih pogreški.

Ratoboran – Ne vole da slijede nešto, a da ne znaju zašto slijede. Često se raspravljaju za besmislena pravila što im ponekad odvlači pažnju od važnijih stvari.

Odbacivanje emocija – Za Arhitekte, racionalnost je ključ. Ipak, mogu da postanu nestrpljivi sa osobama kojima su važnije emocije nego činjenice.

Neke od medijskih ličnosti koji su Arhitekti jesu Michelle Obama, Elon Musk, Christopher Nolan i Vladimir Putin.

Izvori informacija: 16personalities.com ; wikipedia.org ; truity.com ; indeed.com


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist