Prevencija korupcije: online liste čekanja pacijenata u ZDK


Građani i građanke Zeničko-dobojskog kantona, korisnici usluga Kantonalne bolnice Zenica, među prvima u BiH imaju mogućnost zakazivanja pregleda upotrebom automatizovanih online listi čekanja. Kantonalna bolnica Zenica uvela je inovativni softver za liste čekanja pacijenata za one preglede i operacije na koje se trenutno najduže čeka.

KB Zenica uvela je spomenuti softver u okviru Projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koji provode Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Automatizovani sistem je u najvećoj mogućoj mjeri oslobođen mogućnosti utjecaja pojedinaca, što dovodi do smanjenja mogućnosti za koruptivne radnje prilikom zakazivanja pacijenata. Automatski sistem kreiranja transparentne liste čekanja obezbjeđuje pacijentima potpuni pristup informacijama, a zdravstvenim radnicima olakšava rad i pojednostavljuje komunikaciju sa pacijentima. Ovaj pozitivan primjer upotrebe inovativnih informacionih sistema u prevenciji korupcije biće predložen i drugim zdravstvenim ustanovama u BiH.

U kontekstu postojanja epidemije virusa COVID-19, dodatno je pozitivno to što se omogućava ograničeniji fizički kontakt između pacijenata, i što nema potrebe da pacijenti za određene informacije lično dolaze u bolnicu.

Kako funkcioniše navedeni softver i koje su njegove prednosti pogledajte u videu:

O Projektu sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu

Projektom se nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz saradnju sa petnaest javnih zdravstvenih ustanova u BiH sa kojima se radi na unaprijeđenju njihovih internih pravnih akata koji uređuju oblasti podložne korupciji (javne nabavke, upravljanja ljudskim resursima, upravljanje finansijama, sukob interesa). Cilj saradnje je pokazati da je moguće značajno poboljšati stanje u pojedinim ustanovama, te da ovakvi i slični projekti mogu poslužiti kao primjeri za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja. Formirana je i posebna Koalicija za praćenje i zagovaranje borbe protiv korupcije u zdravstvu koju čine mediji i lokalne NVO.

Posebna pažnja posvećena je uvođenju inovativnog softvera za transparentne liste čekanja pacijenata, što je ilustrovano na modelu jedne zdravstvene ustanove – Kantonalne bolnice Zenica. Cilj je prikazati dobre prakse – kada građani imaju potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, smanjuje se mogućnost korupcije i sprečava se zakazivanje pregleda „preko reda“.

Projekat sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu, koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 490.000 eura, nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unaprijeđenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta petnaest javnih zdravstvenih ustanova u BiH. Više informacija o projektu možete pronađi na: https://euresurs.ba/projekat/izlijecimo-zdravstvo/9

Izvor fotografije: kbze.ba


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist