Studenti iz ZDK nezadovoljni konačnim rezultatima Konkursa za dodjelu boračkih stipendija


Stotine studenata iz Zeničko-dobojskog kantona, koji su aplicirali za stipendije namijenjene bivšim braniocima i članovima njihovih porodica, frustrirani su ovogodišnjom dodjelom stipendija s obzirom da su kantonalne vlasti omogućile bezuslovan prelazak na narednu godinu studija, što je dovelo do većeg broja aplikacija koje predviđeni budžet nije mogao financirati. Eksperti upozoravaju da je Uredba o dodjeli ovih studentskih stipendija napisana komplikovano i nejasno, što dalje izaziva nedoumice prilikom dodjele boračke stipendije.

Piše: Ivona Kukić

„Do ove situacije je dovela nebriga za studente“, komentariše jedna visočka studentica ovogodišnju dodjelu stipendije namijenjene bivšim braniocima i članovima njihovih porodica u Zeničko-dobojskom kantonu.

„Upravo zbog ovog mi svi vjerovatno i napuštamo BiH – oni nas ovako tjeraju, ne daju nam da budemo tu, niti oni žele obrazovan kadar. Oni nama iz dana u dan govore i pokazuju da idemo, ne da ostanemo“, dodala je ona.

Ova studentica, koja je željela ostati anonimna, jedna je od više desetina studenata koji su u ovoj godini ostali bez stipendije iako su dali uslov za narednu godinu studija. Nakon objavljivanja ovogodišnjeg konkursa 3. novembra 2020. godine, redovno je aplicirala na isti po Uredbi za dodjelu stipendija – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2020/2021. godinu.

Zbog izmjena Zakona o visokom obrazovanju i usvajanju bezuslovnog prelaska na višu godinu studija uslijed pandemije koronavirusa, iznadprosječan broj studenata aplicirao je za ovu stipendiju. Iako su prošlih godina svi studenti koji su zadovoljili uslove u konačnici dobili stipendiju, u ovoj akademskoj godini nije bilo dovoljno financijskih sredstava da bi se nastavila takva praksa.

Njena kolegica iz Zenice, koja dijeli istu sudbinu, razočarana je odlukom kantonalnih vlasti.

„Svi studenti imaju ista prava i iste obaveze. Ako su već pravili novi Zakon o obrazovanju prošle godine u periodu pandemije, a znamo da je pandemija kriza, kako su uopšte gledali na studente koji će dobiti čitavu stipendiju i one studente koji će dobiti 0 KM? Ali oni na to nisu mislili, kao da su pustili da to prođe kroz ruke. Bez ikakve logike. Svi trebaju i zaslužuju dobiti stipendiju … Razumijem da je budžet određen i znam da se velika sredstva izdvajaju iz budžeta za boračku stipendiju. Ali jednostavno, ako to zadovoljava potrebe 2033 studenta a ne zadovoljava ovih 500, pa onda niste ništa time uradili. Imate više od 500 nezadovoljnih studenata“, dodala je jedna studentica iz Zenice.

Žalbe studenata i stav eksperata

Osim što studenti ukazuju na neadekvatnu reakciju vlasti, oni također ukazuju i na neregularnost konkursne procedure. Takvo mišljenje i uložene žalbe su zasnovali na nepodudarnostima koje su primijetili u izvornom tekstu Konkursa i odbijenicama koje su kasnije dobili.

Prema riječima studenata, jedan od problema je cenzus koji nije naveden u samom konkursu. Cenzus ustvari predstavlja broj bodova potrebnih za ostvarivanje prava na stipendiju.

Eksperti iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, koji su pregledali ovaj proces i žalbe studenata, navode da je konkurs raspisan u skladu sa Uredbom o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica ZDK u kojoj su navedeni uslovi i kriteriji bodovanja, ali da je sami tekst Uredbe „dosta nejasan i komplikovan“.

Iz Transparencya su dodali i da se u konkursu zaista ne navodi cenzus, ali da su nabrojani kriteriji za izbor kandidata koji su utvrđeni odredbama članova Uredbe.

„Tačno je da u tekstu konkursa nije bio naveden cenzus na koji se studenti pozivaju, ali su navedeni kriteriji za izbor kandidata, te je decidno navedeno da su kriteriji za bodovanje utvrđeni odredbama članova 15. do 21. Uredbe. Uredba ne pravi ograničenja u pogledu bezuslovnog upisa u narednu godinu; prema Uredbi je bitno da kandidati ponovo ne upisuju istu godinu studija i da nisu apsolventi“, rekla je Ena Kljajić Grgić, koordinatorica centra za pravnu pomoć u Transparency Internationala BiH.  

Studenti Zeničko-dobojskog kantona, koji se smatraju oštećenima ovogodišnjom dodjelom boračkih stipendija, su se žalili i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvu za boračka pitanja.

Ministar za boračka pitanja, Fahrudin Čolaković, nije bio dostupan za komentar zbog godišnjih odmora, a ministar obrazovanja, Spahija Kozlić, je rekao da je izmjena Zakona o visokom obrazovanju, kojim je omogućen bezuslovni prelazak na narednu godinu a koji je došao na inicijativu samih studenata, uređena tako da Senat Univerziteta određuje kada je moguć ovaj prelazak.

„Tu je bilo svega, krizna je situacija, bilo je popuštanja. Teško je bilo očekivati šta će se desiti“, rekao je on.

Kozlić pojašnjava da postoji Uredba Vlade kojom je određena decidna visina za prvu i ostale godine studija zbog čega nije bilo moguće postojeća sredstva raspodijeliti na sve studenete, odnosno smanjiti visinu stipendije, što su studenti predlagali i tražili.

„Uredbu nije bilo moguće promijeniti. Zato što je bilo kasno… Dakle imali smo masu drugih pitanja i problema. Namjera ove vlade je dati stipendije svim studentima koji ispunjavaju uslove. I to smo radili i ranije dvije godine, ali sada je povećan broj i teško nam je bilo očekivati koliki će taj broj biti“, rekao je Kozlić.

Uskoro će krenuti dodjela stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a ministar Kozlić najavljuje da se nada kako će svi studenti koji ispunjavaju uslove dobiti stipendiju.

„Ja imam namjeru preraspodijeliti sredstva za stipendiju, i nadam se da je to moguće da bi svi studenti dobili. Ovo je kao pomoć“, rekao je Kozlić i dodao da Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastoji da pomogne studente koliko god je moguće.

Kozlić dodaje i da njegovo, kao i Ministarsvo za boračka pitanja, ovisi od administracije općina i gradova, koja, prema njegovim riječima, nekada kasne sa dostavom informacija o stipendijama, a nekada šalju i „nelogične izvještaje“.

Na upit o nedoumicama koje su se javile u vezi s kriterijima bodovanja, iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti grada Zenice poručili su da ne mogu govoriti o ovogodišnjoj boračkoj stipendiji sve dok ne dovrši cjelokupna procedura, odnosno dok se stipendija ne počne isplaćivati.

Iz Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj pojasnili su da je Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za općinu Kakanj izdvojilo novčani iznos od 192,800,000 KM koji je raspoređen na 170 studenata, odnosno na studente koji su ostvarili minimalan broj bodova 44.

„U prethodne dvije godine Ministarstvo za boračka pitanja je uspjelo da omogući da svi studenti sa konačne liste ostvare pravo na stipendiju, a ove godine u nedostatku sredstava opredijeljen je gore navedeni iznos“, pojasnili su iz općine Kakanj.

Objasnili su također da je najprije sastavljena preliminarna lista na koju su nezadovoljni aplikanti mogli uložiti prigovore u roku od osam dana od dana isticanja iste.

„Prigovore razmatra nadležna općinska Služba, a žalbe nadležno Ministarstvo za boračka pitanja Ze-do kantona. Nakon potvrđivanja preliminarne liste, odnosno nakon usvajanja prigovora ili žalbi, urađena je konačna lista koju potvrđuje Ministarstvo za boračka pitanja. Studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova dobili su rješenja na koja su imali pravo ulaganja redovnog pravnog lijeka/žalbe, te su kompletni predmeti proslijeđeni nadležnom Ministarstvu na razmatranje“, dodali su iz Općine.

S obzirom na izdvojena predviđena sredstva i broj studenata-aplikanata u općini Kakanj, izračunato je da svi oni koji imaju manje od 44 boda neće dobiti stipendiju. Preraspodjela kantonalnog budžeta, ponajviše organizirana tako da se unaprijedi borba protiv koronavirusa i pandemijskih posljedica, onemogućila je dodjelu stipendija za sve studente i studentice koji ispunjavaju uslove u okviru tri glavna kriterija za dobijanje boračke stipendije – ratni staž roditelja, imovinsko stanje porodice, akademski uspjeh studenta.

Iz Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu grada Visoko, identično su opisali cijelu konkursnu proceduru i istaknuli na koji način je uređen sporni cenzus: „Bodovni prag – cenzus od 50 bodova je utvrđen od strane Ministarstva za boračka pitanja ZDK, vodeći računa o iznosu planiranih novčanih sredstava i broja prijavljenih kandidata, tek po dostavljanju konačne liste“.

Ukupno 50 visočkih studenata i studentica podnijelo je žalbe, od čega je 47 žalbi odbijeno. Za tri žalbe, koje su prihvaćene jer su priloženi dokumenti koji nisu bili sastavni dio spisa prilikom bodovanja, u drugostepenim je rješenjima utvrđeno da je prvostepeni organ na pravilan i zakonit način donio prvostepena rješenja. 

Automatska dodjela određenim kategorijama

Razlike između cenzusa po opštinama, odnosno bodovnog praga između općina i gradova, Kljajić Grgić je objasnila odredbom Uredbe koja kaže da broj studenata kojima će stipendija biti dodijeljena direktno zavisi od visine utvrđenih budžetskih sredstava opredijeljenih za svaku općinu. Iznos opredijeljenih budžetskih sredstava po općinama i gradovima određuje se na osnovu procentualnog učešća pripadnika branilačke populacije u odnosu na njihov ukupan broj u Kantonu.

Prema Uredbi o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica ZDK, prema riječima Kljajić Grgić, određenim kategorijama studenata automatski se dodjeljuje stipendije. Takvi studenti su dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalidi, demobilizirani branioci, članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Uz njih, stipendiju automatski dobijaju i djeca šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca kojem je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života, dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojem je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i dijete umrlog ratnog vojnog invalida koje nije korisnik prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30. godine života, dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30. godine života, ili djeca ratnih vojnih invalida s procentom invaliditeta 70% i više i kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.

Sve ostale kategorije studenata-aplikanata se boduju i za njih se pravi posebna lista.

„To znači da, ukoliko se na konkurs javi dovoljan broj kandidata koji ne ulaze u proces bodovanja, ispaštaće ostale kategorije kandidata jer su sredstva za stipendije unaprijed predodređena“, dodaje Kljajić Grgić.

Ministar Kozlić kaže da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona svjesna frustriranosti studenata i da je sa ministrom Čolakovićem predlagao da od iduće godine postoji jedinstveni konkurs stipendija koji bi uključivao i porodice nekadašnjih boraca, ali i redovnu pomoć.

„Ideja je bila da obuhvatimo sve populacije, da imamo sve studenete unutar jednog transfera i konkursa. To bi bio ogroman posao, i ja bih najsretniji bio da to ide preko mog Ministarstva, ali nemamo kapacitet i to će opet da ovisi od općina i gradova“, rekao je Kozlić.

Studenti u Zeničko-dobojskom kantonu tvrde da, iako je trebala, isplata stipendija za porodice boraca još nije završena, što, prema njima, dodatno pokazuje komplikacije i složenost samog procesa ove godine.

Ovo je, kako kaže jedna studentica iz Zenice, razlog zbog kojeg mladi ne vjeruju vlastima.  

„Mislim da su mislili da nemamo snage za otpor, da nemamo kome da se žalimo“, rekla je ona.

Fotogafije: Ivona Kukić

Istražile: Ivona Kukić, Berina Lušija


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist