“Mogu da neću” dolazi u Bosnu i Hercegovinu


Živimo u patrijarhalnim konstruktima i bez promišljanja slijedimo tradiciju koja je vrlo često neosnovana i neargumentovana. Žene nemaju jednaka prava i mogućnosti, ni u privatnom ni u javnom životu, a to sve potiče od malih nogu i vrtića, preko osnovnog i srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, pa sve do treće životne dobi. Mi smo odgajane da su djevojčice/žene nježne, blage i da one plaču, a da su dječaci/muškarci grubi, snažni i da oni ne treba da plaču. Imamo podijeljene rodne uloge i jasno se zna šta je dozvoljeno ženama, a šta muškarcima. To je toliko ukorijenjeno da postoje profesije, vrste poslova i boje koje dijelimo na muške i ženske. Duboka je geneza problema s kojim se susrećemo i s kojim se hvatamo u koštac, ali smatramo da je bitno raditi na njima. Bitno je osvijestiti i argumentovano promišljati, a onda raspakovati te patrijarhalne i praviti neke zdravije i ravnopravnije konstrukcije”, riječi su Medine Mujić, aktivistice i feministkinje iz Fondacije “Cure“.

Kako bi napravili korak naprijed ka zdravijem i ravnopranijem društvu, aktivistice Fondacije “Cure” su zajedno sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda i uz financijsku pomoć Balkan Trust for Democracy, krenule sa realizacijom projekta Progovori o nasilju. Projekat je zasnovan na osnaživanju mladih žena iz različitih dijelova BiH, a uključeno je ukupno pet udruženja sa sjedištima u Zenici, Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini. Ideja projekta je prijenos znanja o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u vezama mladih, a konačni cilj je aktualizacija te teme u mladalačkim krugovima.

Mlade djevojke iz pomenutih pet zajednica će nakon treninga i edukacija dobiti svo potrebno znanje i resurse da postanu vršnjačke edukatorice, te da budu one koje će u budućnosti kontinuirano prenositi usvojeno znanje svojim vršnjacima/vršnjakinjama.

Prethodnog vikenda je održan uvodni set radionica za buduće edukatorice. Na sastanku u Beogradu, na kojem su se učesnice upoznale i podijelile iskustva, dobile su i daljnje upute za kampanju i tehnički aspekt radionica.

„Kao voditeljica projekta, mogu reći da sam jako sretna jer imamo jako dobru grupu žena. Vidjela sam da su vrlo proaktivne i da su vrlo zainteresovane za ovu temu. Ono što me veseli jeste da su opuštene i da su osjetile da je ovo siguran prostor u kojem mogu dijeliti i svoje iskustva i nedoumice, i baš traže znanje“, rekla je Mujić.

Trening su vodile predstavnice beogradskog Autonomnog ženskog centra koje su učesnicama predstavile kampanju „Mogu da neću“ koja će se zajedničkom sinergijom u okviru projekta „preseliti“ i u Bosnu i Hercegovinu. Više o samoj kampanji govorila je Sanja Pavlović, predstavnica Autonomnog ženskog centra.

„Mogu da neću – ljubav nije nasilje” je program preventivnog karaktera sa ciljem da se dopre do mladih ljudi, pre svega devojaka, sa idejom da se predupredi nasilje nad ženama, da se mlade devojke ohrabre da prepoznaju nasilne obrasce i umeju da im se suprotstave i da reaguju kad to vide u svojoj okolini. Rad sa mladićima podrazumeva iste stvari, odnosno da prepoznaju šta su to nasilni obrasci i da reflektuju šta oni možda rade, da menjaju svoje ponašanje, da više poštuju devojke, i da reaguju na situacije koje vide u svojoj okolini ili na društvenim mrežama.“

Buduće aktivnosti u okviru projekta

Ove sedmice, tačnije u periodu od 9 do 12. septembra, buduće peer edukatorice će učestvovati na PitchWise festivalu ženske umjetnosti i aktivizma u BiH. Nakon toga, učesnice će na trodnevnom treningu u Sarajevu dobiti konkretne upute o tome kako da drže radionice na ovu temu. Vršnjačke edukatorice će potom u svojim lokalnim zajednicama raditi online radionice sa vršnjacima i vršnjakinjama. U svakoj lokalnoj zajednici će se realizovati i dodatne različite ulične i/ili online kampanje. Na samom kraju projekta, snimit će se i dva zagovaračka videa.

PitchWise festival

PitchWise festival organizuje se već šesnaest godina u Sarajevu. Festival je namijenjen različitim grupama žena, a cilj festivala jeste da se kroz angažovanu umjetnost i aktivizam govori o problemima u društvu. Na PitchWise festivalima generalno učestvuju umjetnice, teoretičarke, performerke i voditeljice različitih radionica koje koriste različite alate da promovišu žensku solidarnost, ali i ukazuju na diskriminaciju nad ženama i nalaze različita rješenja za probleme koji nas okružuju.

Ovogodišnji PitchWise festival organizuje se od 9. do 12. septembra u sarajevskom Historijskom muzeju BiH i uključuje različite sadržaje (od radionica i različitih panela, preko performansa i promocije knjiga i filmova, do noćnog programa koji uključuje muzičke sadržaje).

Ono što mi dobijemo na PitchWise festivalu, odnosno refleksije koje dobijemo nakon PitchWise-a, osnažuju nas i ohrabruju da svake godine uložimo jako puno truda u kreiranje novog programa. Zbog toga, kao feedback uvijek dobijemo komentare kako su djevojke presretne što su imale mogućnost da sudjeluju u tako jedinstvenom festivalu“, zaključila je Vedrana Frašto, aktivistkinja i članica fondacije Cure.

Kako biste bili u toku sa svim aktivnostima koje će se realizovati u okviru projekta, pratite društvene mreže Fondacije “Cure” i sjajnu kampanju –Mogu da neću!


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist