Saopćenje studenata UNZE o aktualnim protestima


U ponedjeljak, 04.10.2021. godine, studenti Univerziteta u Zenici su se
sastali na protestima ispred rektorata Univerziteta u Zenici u 12:30h
kako bi izrazili svoje krajnje nezadovoljstvo zbog Odluke Senata donesene
30. septembra 2021. godine, koja je do te mjere restriktivna da je zahvatila
samo minimalan broj studenata Univerziteta.

U Odluci (Broj: 01-02-1-3408/21) stoji da studenti mogu prenijeti u
narednu studijsku godinu tri nepoložena predmeta iz prethodne godine
studija, ograničavajući u procesu studente na prenos predmeta samo iz
akademske 2020/2021. godine, što je u suprotnosti sa Zakonom o visokom
obrazovanju ZDK član 124. stav (3) i (5), po kojim ovo ograničenje ne
postoj, odnosno ograničenje postoji za prenos predmeta unutar jednog
ciklusa studija, a ne na studijskim godinama.

Senat Univerziteta u Zenici je po Odluci Mašinskog fakulteta (Broj:
03-200-013-754/21), donesene 15. septembra 2021. godine, dozvolio za osam studenata na
magistarskom studiju Mašinskog fakulteta, smjer
Mehatronika, bezuslovni prelazak na 2. godinu studija, što ukazuje na
preferencijalno donošenje Odluka Senata Univerziteta u Zenici, a ne u
skladu sa stvarnim potrebama svih studenata Univerziteta.

Dodatno, studenti imaju priliku prijaviti i polagati samo jedan ispit u
“socijalnom” roku po Odluci Senata, što ni približno ne
predstavlja rješenje za neuspjeh Univerziteta u Zenici da omogući
studentima kvalitetnu nastavu i jednakost u smislu uslova studija.

Napominjemo da se praktična nastava na Univerzitetu nije održavala od
početka semestra pa sve do samog kraja semestra.
Napominjemo da su se studenti kontinuirano žalili na način odvijanja
nastave unutar akademske godine.

Isto tako napominjemo da Univerzitet do danas nije objavio Izvještaje o
prolaznosti studenata, Izvještaje o ECTS opterećenosti studenata, niti
Izvještaje o anketiranju studenata o ocjenama nastavnog i nenastavnog
osoblja Univerziteta, što, nama studentima, može samo reći da navedene
informacije nisu dostupne jer bi u potpunosti išle u korist svim
dosadašnjim protestima, i dodatno prouzrokovale i veće proteste u
narednom periodu.

Da bi stvari bile gore, na današnjim protestima se prijetilo
studentima krivičnim prijavama i kazni od 1000-5000 KM
zbog protestovanja ispred zgrade rektorata, a rektor Univerziteta u
Zenici, prof. dr. sc. Jusuf Duraković, unatoč našem zahtjevu za
sastankom, nije bio dostupan za razgovor.
Ni predsjedavajuća Senata Univerziteta u Zenici, prof. dr. Larisa
Velić, nije pokazala susretljivost ni želju za saradnju na rješavanju
ovih pitanja, nego je zatražila od obezbjeđenja rektorata da zabrani
ulaz studentima u prostorije Rektorata.

FOTO: Nepoznati izvor.


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist