Šta se krije i čeka bh. obrazovani sistem #IzaHorizonta?


U četvrtak, 4. novembra, u 18h je putem Facebook Live-a, a u sklopu Evropske noći istraživača Bosne i Hercegovine, organizovana panel diskusija posvećena obrazovanju. Glavno pitanje o kojem se raspravljalo bilo je pitanje obrazovne reforme u BiH i potrebe za istom.

Tokom panela, pojedinci, koji su kroz svoj rad i aktivnosti uključeni u proces reforme i unapređenja obrazovanja, govorili su o obrazovanju u našoj zemlji, koliko i zašto je reforma obrazovanja potrebna, te koje su preporuke da se upravo ova “najvažnija zadaća” napiše na najbolji mogući način.

Govornici na panel diskusiji su bili kompetentni i stručni članovi akademske zajednice, a oni su:

Arzija Pašalić – vanredna profesorica i dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu na kojem je i diplomirala kao studentica generacije, dobitnica zlatne povelje na spomenutom sarajevskom Univerzitetu, menadžerica za upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju, te autorica i koautorica više od četrdeset naučno-stručnih radova i pet udžbenika

Dževdeta Dervić – docentica na Odsjeku za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s petnaest godina iskustva u srednjoškolskom obrazovanju, a koja je trenutno angažovana kao jedna od ekspertica iz oblasti obrazovanja u projektu Tabla.

Danijela Rajić – viša asistentica na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zvorniku i Univerziteta u Istočnom Sarajevu koja sarađuje s ruskim Institutom za nuklearna istraživanja, a čiji je najveći dio istraživačkog opusa objavljen u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim časopisima i konferencijama

Goran Karanović –  stručni saradnik za naučno-istraživačku infrastrukturu i naučni kadar u FMON, doktor pravnih nauka u polju Međunarodno pravo s dvanaest godina radnog iskustva u medijima (poput angažmana u informativno-političkoj redakciji Federalne televizije).

Cilj Evropske noći istraživača BiH jeste da približi nauku široj javnosti, te da unaprijedi poveznicu između istraživanja, kreativnosti i poduzetništva.

“Predstavnici akademske zajednice o ovoj promjeni paradigme obrazovanja i same reforme obrazovanja pričaju zaista dugo. Sistemski treba promijeniti mnogo toga, i rekla bih da često nedostaje upravo ona dobro poznata politička volja čak i u slučaju naše djece, nas samih, pa naposlijetku i tržišta rada u našoj zemlji. Ono što je bitno jeste to suštinsko pitanje – “Da li je bitna reforma obrazovanja u BiH?”, a najvažnija zadaća samog obrazovanja jeste da odgoji i obrazuje djecu koja će biti otvorena prema svojoj okolini, svojim vršnjacima, odgajateljima i učiteljima, te im omogućiti da sami spoznaju čime se žele baviti i eventualno pronađu mjesto na tržištu rada za sebe”, istaknula je Aida Šabanović, moderatorica panel diskusije.

Čini se da je tipični mentalitet “Učim za ocjenu, a ne za znanje” postao norma u našem sistemu, a trebalo bi da podstičemo učenike da razmišljaju o svojoj budućnosti kroz neku vrstu intrinzične motivacije koju učitelji trebaju gajiti i ohrabriti.

“Ja mislim da, a i kroz svoje radno iskustvo sam se uvjerila, ništa ne može bez timskog rada. Politika svakog fakulteta je da je student u fokusu, no često dođe do toga da zamijenimo uloge i da se zaboravi taj princip. Međutim, činjenica je da ti mladi upisuju ono što vole i da smo mi obavezni stvoriti uslove za njihov rast i razvoj. Ono što ja smatram problemom jeste da je reforma našeg obrazovnog sistema prestala onog trenutka kada smo mi prešli na bolonjski studijski proces, bez da zapravo znamo šta to znači i podrazumijeva. Za sprovođenje ovakvog sistema nama su potrebni resursi i podrška zajednice. Fakultet, recimo, podrazumijeva sticanje znanja, ali kada govorimo o ishodima učenja fakultet bi trebalo da podrazumijeva i kompetencije i sticanje vještina. A mi smo u manjku što se tiče kadra, naročito za izvedbu praktične nastave, što je ključan faktor u bolonjskom procesu”, govori profesorica Pašalić.

Kroz čitav razgovor s panelistima se odgovaralo na ključno pitanje razvijanja obrazovnog sistema u BiH. Sudeći po iskustvu i opažanjima panelista, naši građani imaju sve manje volje i želje da u budućnosti postanu akademski građani, a ne možemo ih ni kriviti za to. Bosna i Hercegovina je značajno zaostala što se tiče metodoloških i metodičkih praksi unutar učionice, kao i uvođenja novih didaktičkih principa u zbornicu.

Pored svih naizgled logičnih i očitih problema unutar školskog sistema u Bosni i Hercegovini, primijećeno je da se i dalje na ulaganje u školstvo gleda kao na “uzaludno potrošen novac”. Čini se da i dalje nismo stvorili mentalitet niti razumijevanje da se ulaganjem u našu omladinu i njihovo usavršavanje može dobiti mnogo u smislu stvaranja kompetetnog radnog tržišta u kojem će učestvovati još kompetentnija omladina.

No, zahvaljujući radu i trudu organizacija i posvećenih pojedinaca možemo bar maštati o reformi i nadati se boljem sutra. Korak po korak, kao jedan tim, moramo stvarati bolje mjesto za sebe i za svu omladinu koja tek treba da postane dijelom akademskog svijeta.

Naslovna slika preuzeta sa event pozivnice.


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)Šta svira?

Title

Artist