Budi Muško Klub Zenica pridružuje se kampanji “Šesnaest dana aktivizma”


“Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna kampanja koja počinje 25. novembra, koji se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja, i završava 10. decembra koji se obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Dvadeset i peti dan mjeseca novembra se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Upravo na taj dan otpočinju aktivnosti koje imaju za cilj ukazati na svakodnevne probleme s kojima se žene diljem svijeta suočavaju, a koji kontinuirano narušavaju Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koja je usvojena 10. decembra.

Poražavajući su podaci da svaka peta žena tokom svog života bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena bude žrtva seksualnog nasilja.

Istraživanja provedena u Bosni i Hercegovini pokazuju da je svaka druga žena proživjela neki oblik nasilja od svoje 15. godine. (podaci preuzeti s https://arsbih.gov.ba/)

Budi Muško Klub Zenica sprovodi kampanju “Šesnaest dana aktivizma” u nadi da će doprinijeti osvještavanju važnosti njenog cilja. Facilitatorka Kluba, Ena Šehić, kaže: “Kroz ovih šesnaest dana, mi ćemo iskoristiti priliku da osvijestimo sugrađane i sugrađanke o važnosti destigmatizacije žrtve i potrebe za aktivizmom i volonterizmom, a iznad svega, da naučimo adekvatno reagovati na sve oblike nasilja i nepravde.

Planirane aktivnosti Budi Muško Kluba su snimanje edukativnih videa u kojima će se prenijeti jasna poruka o sprečavanju nasilja, objavljivanje članaka o pogledima i stavovima članova o rodnozasnovanom nasilju te razne edukacije vršnjaka u njihovoj lokalnoj zajednici.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom (3. decembar) članovi Kluba će obilježiti razgovorom s tumačicom znakovnog jezika, Brankom Jurić, u cilju podizanja svijesti o gluhim i nagluhim osobama u našem okruženju.

Dan poslije (4. decembra), članovi će organizovati dijeljenje ručno napravljenog narandžastog cvijeća građanima Zenice. Narandžasta boja je inače jedan od prepoznatljivih simbola šesnaestodnevne kampanje.

Poruka ovogodišnjih “Šesnaest dana aktivizma” glasi:

“Narandžasti svijet: okončajte nasilje nad ženama odmah!”

S obzirom da tek manje od 40% žena koje su doživjele neku vrstu nasilja od intimnog partnera prijavljuje pretrpljeno nasilje, ova kampanja ima za cilj istaknuti da je potražiti pomoć krucijalno te da je važno osuditi svaku vrstu nasilja.

Vjerujem da je ova kampanja itekako relevantna za naše društvo jer postoji pretpostavka da je nasilje nad ženama stvar prošlosti, dok smo svi svjesni da to nije istina“, navodi članica Budi Muško Kluba, Ajna Odobašić.

Kraj kampanje će se obilježiti 5. decembra, kada će članovi kluba voditi radioemisiju na zeničkom radiju Active u kojoj će razgovarati o važnosti aktivizma opisujući svoja lična iskustva. Emisija će se emitovati uživo na https://activezenica.org/ te će biti postavljena na Mixcloud profilu radija Active.

Tok svih navedenih događaja možete pratiti na Instagram stranici Budi Muško Kluba, kao i na https://activezenica.org/.

Na kraju našeg razgovora, Ena Šehić, facilitatorka Budi Muško Kluba, zaključila je:

“Iako se kampanja sprovodi šesnaest dana, borba traje čitav život”,

FOTO: RadiYo Active


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist