Učionice i omladiske organizacije širom BiH postaju trauma-senzitivna i sigurna mjesta za učenje


Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres” iz Sarajeva, želi informisati sve prijatelje, kolege i partnere Udruženja o uspješnoj protekloj godini iza nas. Ponosi smo podijeliti sa Vama da su brojne institucije, škole, kao i organizacije civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, zajedno sa nama, nosiocima projekta “Trauma-orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini”, u saradnji sa Fondacijom Wings of Hope, Njemačka, finansiranog od strane Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, unazad godinu dana učinile značajne napore ka unapređenju svog pristupa u radu i nadogradnji resursa, kako bi na adekvatan način odgovorili na kompleksne potrebe više od 1500 direktnih korisnika i korisnica: učenika i učenica, kolega i kolegica, i omladinskih aktivista i aktivistkinja, u kontekstu škola i organizacija civilnog društva, te kako bi zajednicu preoblikovali u trauma osviještenu, kapacitetima i kompetencijama ojačanu, te senzitivnu u odnosu na potrebe i raznolike kontekste iz kojeg njihovi korisnici i korisnice dolaze.

Program za profesionalce i profesionalke iz oblasti obrazovanja i srodnih struka

Slobodni smo reći da smo u ovom procesu, radeći zajednički, ojačali resurse od neizmjerne vrijednosti za lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine.

Finalizaciju projekta “Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH”, 02. decembara 2022. godine, obilježiti će promocija osamnaest trauma savjetnika i savjetnica, koji su tokom proteklog vikenda 20. i 21. novembra uspješno prezentovali svoje radove, te polaganjem završnog ispita stekli zvanje trauma savjetnika/ca i trauma pedagoga/inja, pri Institutu za psihotraumatologiju „zptn“, Donja Saksonija. Svoj put kroz projekat „Trauma-orijentriani mirovni rad u BiH“ predstavit će i petnaest mladih ljudi, učesnika i učesnica programa za mlade, omladinske organizacije i organizacije koje rade sa mladima, koji su tokom proteklih godinu dana zajednički radili na razumijevanju i primjeni trauma-senzitivnog pristupa u kontekstu djelovanja mladih. Događaj pod nazivom “Zajedno razvijamo resurse za budućnost” mjesto je na kojem želimo predstaviti naše zajedničke ideje, kao i poduzete korake ka ostvarenju našeg cilja. Predstavljanje programa i metodologije rada projekta „Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH“ u obliku publikacije/priručnika, naše je nastojanje da se dobre prakse multipliciraju, kako u organizacijama civilnog društva koje se bave ovom problematikom, tako u učionicama širom Bosne i Hercegovine.

Program za mlade, modul u Banja Luci

Sretne smo da svi naši partneri i partnerice projekta “Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH” dijele zajednički cilj – imati educirane i kompetentne stručnjake i stručnjakinje, aktiviste i aktivistkinje omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima, sigurne, osviještene i trauma-senzitivne organizacije i institucije, te da uprkos svakodnevnim obavezama, nerijetko i preprekama, teže ka ostvarenju ovog cilja. Mi ćemo i dalje, kao i u proteklom periodu, biti njihova prva adresa na koju se mogu obratiti kada je u pitanju program trauma-orijentiranog i trauma-senzitivnog pristupa u radu institucija i organizacija civilnog društva.

Program za mlade, Kozara

Očuvanje i jačanje mreže partnera koju smo u proteklom periodu izgradili, naš je prioritet i najveći resurs u procesu ka ostvarenju ideje o kreiranju trauma-senzitivnih škola i organizacija civilnog društva u BiH. 

Naša iskustva implementacije projekta “Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH” potvrda su da u lokalnim zajednicama širom naše zemlje predano rade pojedinci i pojedinke koji predstavljaju nemjerljive resurse bh društva!

Azra Frlj, predsjednica udruženja “Progres”

Fotografije: Udruženje “Progres”


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist