Upis polaznika i polaznica za TOMRuBIH program!


Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom „Wings of Hope“ Njemačka, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, upisuje drugu generaciju polaznika i polaznica projekta „Trauma-orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini“.

Projekat predstavlja dva edukacijska programa u oblasti rada na traumi, namijenjena za dvije grupe direktnih korisnika i korisnica. Prva grupa otvorena je za profesionalce i profesionalke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka (nastavnici/ce, profesori/ce, socijalni radnici/ce, pedagozi/ginje, psiholozi/ginje), te druga, namijenjena mladima, predstavnicima i predstavnicama omladinskih organizacija, i organizacijama koje rade sa mladima.

Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH, edukativni program za profesionalce i profesionalke u oblasti obrazovanja i pomažućih struka, ali i za mlade, predstavnike i predstavnice omladinskih organizacija, i organizacije koje rade s mladima, oblik je neformalnog obrazovanja u kojem svi uključeni predstavljuju resurs za zajednički rad na polju součavanja sa traumom i izgradnju trauma-senzitivnog društva. Jačati vještine koje će učesnicima i učesnicama programa omogućiti prepoznavanje i razumijevanje traume kao faktora rizika u ličnom rastu, ali i kao prepreke kolektivnog društva u izgradnji atmosfere povjerenja i mira, te izgradnja trauma-senzitivnih zajednica, učionica, škola, organizacija civilnog društva, predstavlja zadatak našeg programa.

Oba programa u trajanju su od po osam edukacijskih modula. Edukacijski programi počinju u mjesecu martu/ožujku 2023., a završavaju u novembru/studenom 2024. godine. Mjesto održavanja svakog modula Edukacijskog programa za mlade biti će usaglašeno sa učesnicima i učesnicama, ostavljajući prostor da svaki pojedinačni modul bude održan u različitoj lokalnoj zajednici iz koje učesnici i učesnice, organizacije civilnog društva, dolaze, dok će mjesto susreta za učesnicke i učesnice Edukacijskog pragrama za profesionalce i profesionalke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka biti u Sarajevu. Participaciju odabranih polaznika i polaznica oba edukacijska programa*, kao i sve prateće troškove (smještaj i prevoz učesnika/ca, ulaznice za posjete, materijale) osigurava Udruženje „Progres“, uz podršku Ministarstva Vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. 

Prijava učesnika i učesnica otvorena je do ponedjeljka, 06. februara/veljače 2023. godine.

Linkovi za prijavu u nastavku:

Prijavni obrazac TOMRuBiH 1 Profesionalci i profesionalke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka (nastavnici/ce, profesori/ce, socijalni radnici/ce, pedagozi/ginje, psiholozi/ginje):

Link1:https://forms.gle/UQSsFXbdNSYuk3Qk9

Prijavni obrazac TOMRuBiH 2 Mladi, predstavnici i predstavnice omladinskih organizacija, i organizacija koje rade sa mladima:

Link2: https://forms.gle/bAs5UUrLUsQaHsxE8

Informacije o programu TOMRuBiH i načinu prijave pronađite na: https://progres-bh.ba/2023/01/20/poziv-za-ucesce-u-programu-trauma-orijentirani-mirovni-rad-u-bosni-i-hercegovini/


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist