“Vizuelna komunikacija”


Svjetski dan grafičkog dizajna i grafičkih dizajnera obilježava se 27. aprila, s ciljem da učini vidljivu i  kreativnu produkciju koja oblikuje opću likovnu kulturu i postaje sastavni dio savremenog života i svakodnevne komunikacije.

Grafički dizajn je primijenjena umjetnost i ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i sl.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom historije, a najstariji primjeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke.

Henri Toulouse Lautrec (1864-1901)- Ambassadeurs poster, 1892.

Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja što podrazumjeva prasku kombinovanja teksta i slike. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. Internetu ili televiziji i drugim.

1922. godine, termin “grafički dizajn” je u upotrebu uveo američki dizajner William Anthony Dwiggins . Među ostalim terminima koji se koriste u odnosu na disciplinu i profesiju su vizuelna komunikacija, te rijeđe komercijalna umjetnost.

Naslovna slika preuzeta sa Korint Design Studio.

 


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist