Agora Zenica


Agora Zenica – naziv je Gradskog debatnog kluba koji će djelovati u okviru Udruženja “Naša djeca”. Ovo je još jedna od brojnih aktivnosti Udruženja koje potiču mlade da se angažiraju na različite načine, ovaj put kroz debatu.

Istraživanjima širom svijeta dokazano je da su vrijednosti koje debata promovira ključne za razvoj ličnosti, a vještine kojima se debatanti uče su sve traženije i na tržištu rada.

Debata omogućava aktivno učenje – individualni i timski rad, vještine istraživanja i kritičke analize, vještine govorništva, ali i aktivnog slušanja. Kroz proces pripreme i redovitog angažmana debatanti se praktično upoznaju sa pitanjima iz svih sfera društva i nauče kako kritički razmišljati i graditi argumente. Ono što je najvažnije kod ovog oblika učenja jeste da mladi ne uče što misliti, nego kako misliti.

Koristi debate:

* osobni napredak i izgradnja ličnosti

* samopouzdanje, poduzetnost i angažman u zajednici

* druženje i prijateljstva

* komunikacijske vještine

* suzbijanje predrasuda

* vještine pronalaženja informacija

* kritičko razmišljanje

* motivacija za istraživanje i rad

* poboljšanje školskih i akademskih rezultata

* slobodno izražavanje mišljenja

* organizirano korištenje slobodnog vremena

Bez obzira na to čime se u životu bavili, mladi će korist od debate osjetiti kako u svakodnevnim situacijama, tako i u poslovnom svijetu. Debata nije samo još jedna u nizu sekcija i klubova, ona je i način življenja.

Ona je jedan od načina na koji možemo podići svijest mladih o brojnim društvenim pitanjima i dati glas njihovim idejama. Naučiti ih da propituju, slušaju i istražuju. Pokazati im da nijedna osoba, vlast ili društvo ne posjeduju univerzalnu istinu. Usmjeriti ih ka pozitivnim vrijednostima i ohrabriti ih da ih praktično primjenjuju i šire. Na ovaj način osnažujemo djecu i mlade danas, kako bi postali aktivni građani sutra.

Svi zainteresirani su dobrodošli. Ne morate biti glasni, pričljivi, ni “svađalice” da biste se bavili debatom i nikada niste premladi. U debati se pronalaze svi uzrasti i svi tipovi ličnosti.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju vam je Teona Nešović teonanes@gmail.com


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)Šta svira?

Title

Artist