Impressum


Izdavač: Udruženje za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ Zenica

Redakcija:

Ernad Bihorac
Aldin Vrškić
Elma Mujić
Emina Horić
Amar Čerim
Amila Heralić
Adna Kepeš
Ena Čaušević
Ajla Mrkaljević
Ena Šehić
Berina Lušija
Adna Agičević
Ilma Agičević
Jasmina Horić
Sumejja Hazić
Dženan Pjanić
Harun Mahalbašić
Jalal Romano
Amira Spahić
Mevlida Šišić
Dario Kustura
Tarik Osmanbašić
Asmir Mahalbašić
Abas Hamzi
Semir Čolić
Kemal Alijagić

Svi tekstovi objavljeni na stranici su isključiva odgovornost njihovih autora.

Adresa: Maršala Tita 22
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontakt mail: redakcija@activezenica.org
Kontakt telefon: 032/247-277


RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist