Naša Djeca Zenica


Once upon a time…

Priča o Udruženju neće započeti sa formalnim rečenicama o misiji i viziji Udruženja. Započet će i završiti sa pričama o idejama, o djeci i mladima, o ljudskim naporima da se djeci i mladima osiguraju najbolji mogući uslovi za život.

Priča započinje krajem 1991. godine kada je grupa aktivista odlučila da svoju energiju i ljubav usmjeri u pomoć svoj djeci na području Zenice i šire. Odlučni u svom cilju, aktivisti su u to doba odlučili da je najbolji oblik djelovanja formalizovanje rada, te je 1992. Udruženje registrovano i počinje sa svojim aktivnostima. U početku svog rada (1992-1996 godine) Udruženje se baziralo na zaštitu osnovnih ljudskih – dječijih prava (pravo na život dostojan djeteta, pravo na igru i dodatnu edukaciju) jer su ratna zbivanja upravo nametala potrebe za zaštitu ovih prava.

Uz veliku podršku međunarodnih organizacija, kao i pojedinaca iz grada i inostranstva, obezbjedili su humanitarnu pomoć u ratnim i poratnim godinama za oko 10.000 porodica sa preko 40.000 djece.

U tom periodu  aktivisti su obezbjedili i adekvatan prostor za rad sa djecom (podrumske prostorije površine 360m2 , koje su bile sigurne za boravak djece) i realizovali oko 40 – tak aktivnosti za djecu i omladinu kao što su: sekcije, male škole, art radionice, disko večeri, sportska takmičenja, kulturno-zabavne aktivnosti, radio emisije, TV emisije na lokalnim TV stanicama,ljetovanja i slično.

1993. godine, pristupilli su organizovanju društvenog života bolesne djece u skladu sa njihovim zdravstvenim mogućnostima. Organizovali su na desetine posjeta aktivista Udruženja, koji su za bolesnu djecu pripremali niz zabavnih i edukativnih programa. U skladu sa mogućnostima, svake ratne i poratne godine na Dječijem odjelu Kantonalne bolnice, u izbjegličkim kampova i drugim prostorima organizovali su obilježavanje Dana dječije radosti. Ova druženja izmamila su brojne osmjehe na licu djece.

Po završetku rata  Organizacija se usmjerila u pravcu organizovanja aktivnosti koje su imale za cilj umanjenja posljedica rata na mlade svih uzrasta i obezbjeđenja primjene Konvencije o pravima djeteta u poratnim uslovima.

Onda je Udruženje raslo i razvijalo se…

Udruženje je kroz sve godine rada steklo mnogo prijatelja i onih koji podržavaju rad. Realizovalo je niz projekata u koje su bili uključeni djeca i mladi. Sve aktivnosti su provedene u skladu sa najboljim interesima djeteta, vodeći se sa tim da su djeca i njihova dobrobit na prvom mjestu. Radilo se direktno sa djecom i mladima, na njihovoj edukaciji i razvoju potencijala u različitim oblastima. Radilo se i na zagovaranju za promjene u zajednici koje bi značile bolji položaj djece u Zenici i šire. Radilo se na umrežavanju sa drugim organizacijama iz BiH i regiona koje imaju iste ciljeve. Radilo se na proširivanju aktivnosti, pa je tako 2011. godine osnovan Dječiji parlament grada Zenica, a potom je uslijedilo i formiranje prvog community radija u BiH – RadiYa „Active“ koji se koristi kao alat za osnaživanje djece i mladih za aktivno učešće u zajednici, te alat koji daje glas djeci i mladima. Genaralno, radilo se na realizaciji ideja mladih zahvaljujući kojima je Organizacija danas onakva kakva jest.

U julu 2018., nakon poplave koja je u potpunosti devastirala podrumske prostorije, Udruženje nakratko ostaje bez prostora. Vođeni motom da organizacija nije prostor nego energija i ljudi, članovi organizacije su uz podršku partnera i prijatelja uspješno realizovali sve planirane aktivnosti. Uskoro, Udruženje dobija na korištenje nove prostorije u koje smo se zvanično uselili u oktrobru iste godine. Od tada, priča dobija novu dimenziju i sija punim sjajem.

Danas Udruženje predstavlja ideju pod čijim imenom djeluju sljedeće aktivnosti:

  • RadiYo Active
  • Dječiji parlament
  • Produkcijski StudiYo
  • Gradski debatni klub Agora
  • Budi muško klub

Priča koja se nastavlja

Kako je raslo Udruženje, sa njim zajedno rasle su i razvijale se mnoge generacije koje su ideju prenosile sa generacije na generaciju. Udruženje je njima pružilo sigurnu luku. Pružilo im je priliku da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme na način na koji njima odgovara, te da svoje mišljenja  i stavove izraze kroz svoje talente i aktivizam. Pojedincima je pomoglo i da spoznaju talente, da pronađu sebe i da rade ono u čemu su najbolji. Iz dana u dan, Udruženje svojim članovima omogućava zdravu sredinu za razvoj i napredovanje.  Za realizaciju ideja.  Za širenje vidika, upoznavanje drugih i drugačijih. Svima koji su dio priče Organizacije je pomogla da shvate da je okej izaći iz kalupa. Zato mi odbacujemo sve što je ustaljeno i zajedno furamo svoje ideje. Iz generacije u generaciju, Udruženje ulaže u nas, a mi – svako ponaosob dajemo Udruženju svoj doprinos, svoj pečat, i ostavljamo djelić sebe u jednoj priči koja se nastavlja.

U suštini organizacija je NAŠA, jer mi smo njena DJECA.

Rad naše organizacije možeš pratiti i podržati putem društvenih mreža:

https://www.facebook.com/NasaDjecaZenica

https://www.facebook.com/budimuskoklubzenica/

https://www.facebook.com/RadioActiveZenica/

kao i na instagram profilu https://www.instagram.com/radioactivezenica/


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)Šta svira?

Title

Artist