I-platforma: Most između Švicarske i BiH


Nikola Burić rođen je u Tuzli, a već tri godine živi u Bernu u Švicarskoj. Trenutno je voditelj projekta i-platforma, a tim povodom sa njim smo razgovarali o ideje cijele organizacije i-dijaspora, kao i o ovom projektu.

Prvobitna inicijativa je došla od strane Ministarstva za ljudska prva i izbjeglice Bosne i Hercegovine 2011. godine, sa željom i ciljem da se mapira bh.dijaspora, koja živi u Švicarskoj.

Naime, postoji informacija da oko 2 miliona ljudi bosanskohercegovačkog porijekla živi u inostranstvu. Ako znamo da u BiH živi oko 3,5 miliona stanovnika, dolazimo do zaključka da preko 50% bh. stanovništva živi u inostranstvu. Ideja je, prema Nikolinim riječima, bila da se ti ljudi mapiraju, da se sazna ko su ti ljudi, gdje su, šta rade i da se pokušaju mobilisati njihovi resursi, znanja i vještini kako bi se uradilo nešto  konkretno za dobrobit Bosne i Hercegovine, kao zemlje matice i stanovništva koje još uvijek živi u Bosni i Hercegovini.

Kako kaže Nikola, na osnovu toga, Švicarska vlada je preuzela odgovornost i u periodu od 2012. do 2014. je uradila jednu studiju, te izdala publikaciju u kojoj su objavljeni rezultati istraživanja koje pokazuju da u Švicarskoj živi oko 60.000 ljudi koje imaju naše porijeklo. Polovina tog stanovništva, tj. 30,000  uzela je švicarsko državljanstvo, dok preostalih 30.000 ima bosanskohercegovačko državljanstvo. Nikola smatra da ti ljudi predstavljaju veliki potencijal, ako u obzir uzmemo pretpostavku da bi svi oni, svojim pojedinačnim ili kolektivnim angažmanom, mogli nešto uraditi.

Zbog toga je, uz pomoć Švicarske agencije za razvoj i suradnju, 2014. registrovana organizacija i-dijaspora, koja je kao takva funkcionisala 2 godine, tačnije do 2016,  sa raznim aktivnostima. Potom su došli na ideju da  lansiraju projekat koji se zove  i- platforma.  Dakle, i- dijaspora je formalno udruženje, a i-platforma projekat tog udruženja.

Funkcionisanje i-dijasporei-platforme

I-dijaspora, kao organizacija je specifična i trenutno je zatvorenog tipa, te se prema Nikolinim riječima, ne može tako lako postati član organizacije, jer su u tom kontekstu, aktivni članovi organizacije ujedno i članovi upravnog odbora. Članove organizacije, koji su postali i članovima UO, je birala Švicarska agencija za razvoj i saradnju i pojedini članovi se nisu poznavali prije toga, ali je bitno napomenuti da su svi članovi organizacije prepoznati u švicarskom društvu i svojim kvalitetima i kompetencijama daju organizaciji odredjen legitimitet i kredibilitet. Međutim, ono što je zanimljivo, jeste da je i-platforma, za razliku od i- dijaspore, otvorenog tipa. Dakle, svi pojedinci, organizacije, institucije i firme mogu biti članovi i-platforme, a danas i-platforma ima preko 150 organizacija, firmi, institucija sa kojima surađuje.

„Mi imamo veoma dobru suradnju sa ambasadama, ali to nije preduslov za funkcionisanje organizacije. Mi smo kao neka vrsta mosta izmedju dvije regije, omogućavamo lakši protok informacija i ljudi, i u tom smislu  koristimo naše resurse i dajemo podršku. Ideja je da mi sami ne iniciramo, nego podržavamo već postojeće aktivnosti i projekte, koji dolaze od strane naše dijaspore.“- izjavio je za RadiYo Active Nikola Burić.

I-platforma ima za cilj da animira i motiviše predstavnike dijaspore u Švicarskoj kako bi se angažovali i razvili projektne ideje u oblasti ekonomije, kulture, nauke  i oblasti zaštite životne sredine. Ti projekti mogu da se razviju u Švicarskoj ili Bosni i Hercegovini, ali krajnji cilj tih projekata treba da bude pomoć Bosni i Hercegovini, različitim aktivnostima.

Kratak osvrt i-platforme

Nakon lansiranja i promocije i-platforme, prvobitno je bila formirana jedna radna grupa koja je u fokusu imala ekonomske teme BiH, u kojoj su se formirale 3 manje podgrupe. Ta grupa uspjela je da napravi jedan forum sa fokusom na drveno-prerađivačku industriju i dovede predstavnike firmi u Švicarsku, a uspjeli su napraviti taj match-making sa švicarskim firmama.

Također, zahvaljujući jednom članu UO i-dijaspore, na Fakultetu za primjenjene nauke u Bernu osmišljen je program specijalističkih studija u kojem učestvuju ljudi iz BiH, i koji se u sklopu programa edukuju i razvijaju svoje vještine uz pomoć švicarskih eksperata.

Pored toga, 2018. godine, na sajmu turizma izlobirano je da Bosna i Hercegovina bude „zemlja gost“ nakon čega je Bosna i Hercegovina prepoznata kao turistička zemlja. Nakon toga, I- platforma dobila je informaciju da se povećao broj turista iz Švicarske u BiH.

„O Bosni i Hercegovini se u Švicarskoj više ne priča kao zemlji koja je prošla kroz rat, razne političko-ekonosmke krize, već kao o zemlji i gdje su ljudi jako srdačni, topli i gdje priroda je lijepa. U tom smislu pokušavamo promijeniti sliku i imidž Bosne i Hercegovine u Švicarskoj.“ – dodao je Nikola.

Studenti iz različitih europskih zemalja imali su priliku pohađati Prvu međunarodnu ljetnu školu „Osnaživanje ličnog rasta“ koju su organizirale švicarske nevladine organizacije, udruženje i-dijaspora i fondacija „La Terra Nostra“ u suradnji sa Fondacijom BH Future, prošle godine u Stocu.

Nikolin prvi zadatak bio je da formira radnu grupu na polju obrazovanja i nauke. U okviru te radne grupe, mapirano je i mobilisano preko 40 volontera koji su, u međuvremenu, razvijali različite projekte. U jenom trenutku ostvarili su partnerstvo i sa fondacijom iz Australije gdje u sklopu mentorskog programa mentori pomažu profesionalni razvoj studente iz BiH. Suradnja je uspostavljena i sa Fakultetom za pimjenjene nauke iz Basela, na katedri za socijalni rad i socijalnu politiku, gdje su 22 studenta iz Švicarske posjetila Tuzlu i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, gdje su sa još 22 studenta iz BiH razmijenili iskustva. Ideja je da ove godine studenti/kinje iz BiH posjete Švicarsku i da se na taj način omogući povećanje mobilnosti studenata.

„Ideja nam je da posmatramo BiH kao jedinstvenu regiju i ovo je po prvi put u historiji da se u Švicarskoj razvije projekat koji nije ograničen na lokalne zajednice, nego gledamo da uključimo sve opštine. Po prvi put se desilo da se ljudi okupe oko ideje i projekta, a da nije bitno kojoj naciji i religiji pripadaju.“ – izjavio je Nikola u nastavku razgovora.

Prošle godine uspješno je realizovan i niz aktivnosti, u Švicarskoj, kojima se privukla pažnja ljudi da posjete dešavanja u organizaciji i-dijaspore i i- platforme, a raznovrstan program događaja možete pogledati na linku.

 

Planovi za naredni period

Kada je u pitanju ova godina, Nikola kaže da je planu realizacija nekoliko projektnih ideja. Planiran je nastavak projekta u kojem su prošle godine, u suradnji sa trgovačkim privrednim komorama, održane radionice na temu IT i metalne industrije, gdje su firme imale priliku da stupe u kontakt sa konsultantima koji će omogućiti povezivanje sa privrednim granama u Švicarskoj.

Druga aktivnost bi bila u suradnji sa organizacijom “Helvetas” i “Moja budućnost”, a u pitanju je prezentovanje bh.malih start-upa investitorima, koji bi  omogućili da razviju svoje ideje i lansiraju ih na švicarsko tržište.

U planu je i još jedna omladinska razmjena sa Centrom za edukaciju mladih, organizacijom Pronatura iz Švicarske i Centrom za zaštitu životne sredine iz Banja Luke gdje će studenti iz BiH doći u Švicarsku kako bi se upoznali sa svojim vršnjacima iz Švicarske i pojamom škole u prirodi. Ideja je da, potom, svi zajedno dođu u BiH i da se oformi jedna takva škola.

Prije svega, mislim da bi svima nama tebalo biti jasno da lični angažman i aktivnost koju mi svakodnevno preuzimamo na sebe, može izgraditi bolje društvo. – dodao je za kraj Nikola Burić.

 

Intervju: Ena Čaušević;

Tekst: Adna Kepeš


Tvoj stav

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena zajedno sa komentarom.Potrebna polja su označena sa zvjezdicom(*)RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist