Active music

Raspored

Ponedjeljak 00:00 08:00
Ponedjeljak 08:00 09:00
Ponedjeljak 09:00 11:00
Ponedjeljak 11:00 12:00
Ponedjeljak 12:00 00:05
Ponedjeljak 12:05 02:00
Ponedjeljak 14:05 16:00
Ponedjeljak 18:00 20:00
Ponedjeljak 20:00 20:30
Ponedjeljak 23:00 00:00
Utorak 00:00 08:00
Utorak 08:00 09:00
Utorak 09:00 11:00
Utorak 11:00 12:00
Utorak 12:00 12:05
Utorak 12:05 14:00
Utorak 14:05 16:00
Utorak 16:00 18:00
Utorak 18:00 20:00
Utorak 21:00 23:00
Utorak 23:00 00:00
Srijeda 00:00 08:00
Srijeda 08:00 09:00
Srijeda 09:00 11:00
Srijeda 11:00 14:00
Srijeda 16:00 18:00
Srijeda 18:00 20:00
Srijeda 22:00 23:00
Srijeda 23:00 00:00
Četvrtak 00:00 08:00
Četvrtak 08:00 09:00
Četvrtak 09:00 11:00
Četvrtak 11:00 12:00
Četvrtak 12:00 14:00
Četvrtak 14:05 16:00
Četvrtak 18:00 19:00
Četvrtak 20:00 11:00
Četvrtak 23:00 00:00
Petak 00:00 08:00
Petak 08:00 09:00
Petak 11:00 12:00
Petak 12:00 12:05
Petak 12:05 14:00
Petak 14:05 16:00
Petak 20:00 21:00
Petak 21:00 23:00
Petak 23:00 00:00
Subota 00:00 09:00
Subota 09:05 10:00
Subota 12:00 14:00
Subota 16:00 17:00
Subota 19:00 20:00
Subota 20:00 21:00
Subota 21:00 23:00
Subota 23:00 00:00
Nedjelja 00:00 09:00
Nedjelja 09:05 10:00
Nedjelja 14:00 15:00
Nedjelja 15:00 17:00
Nedjelja 17:00 19:00
Nedjelja 19:00 20:00
Nedjelja 22:00 00:00

Oznake članka:
Pravo je vrijeme da uključite RadiYo Active i ostanete na ovim pozitivnim frekvencijama jer je vrijeme za muziku. Bilo da slušate RnR, Techno, Metal, Trance, Soul ili Rap - Active music vam nudi najbolje note sve dok ih neka od live emisija ne prekine da vam donese neku pozitivnu priču.

Pravo je vrijeme da uključite RadiYo Active i ostanete na ovim pozitivnim frekvencijama jer je vrijeme za muziku. Bilo da slušate RnR, Techno, Metal, Trance, Soul ili Rap – Active music vam nudi najbolje note sve dok ih neka od live emisija ne prekine da vam donese neku pozitivnu priču.

 


Čitaj još

RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist