seminar


Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave na program “Igre medija, igre informacija”. Program ima za cilj edukaciju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini o značaju medijske i informacijske pismenosti u njihovom radu i javnom životu kroz upotrebu inovativnih i interaktivnih edukativnih alata. Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente_ice dodiplomskog studija, master studija, […]

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, organizovala je seminar u Zenici  04. jula 2017. godine  na vrlo aktuelnu temu „Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu Strategije prilagođavanja propisa BiH pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša“, a u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Nosioci […]


RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist