turizam


U sklopu MMS 6 održat će se prezentacija i panel diskusija na temu “Potencijali i projekti za turistički razvoj Visokog”.   “Kroz četri podteme: Visoko kraljevski grad, grad aktivnog odmora, Visoko grad kulture i dolina piramida nastojat ćemo dati osvrt i podstaknuti diskusiju”, kazali su iz SETUP-a. Razvoj tehnologije, globalizacija, političke promjene, ekonomska situacija i […]


RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist