turizam


Within a one hour drive from the Bosnian capital of Sarajevo, you will find the town of Zenica. Here’s why you should stop.  Authors: Mara Schaffner, Azra Hasanić, Ajla Jakubović  Have you ever considered visiting Zenica? – No? But if you are coming to Bosnia Herzegovina, you should definitely give Zenica a chance! Even though […]

U Bosanskoj Krupi, gradu ogromnog turističkog potencijala koji leži na prelijepoj Uni, Naida Halkić i Maida Kadić su odlučile iskoristiti potencijal svoje zajednice i otvoriti turistički kamp na Uni. Naidi i Maidi su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 40.000 KM. Tridesetpetogodišnja Naida Halkić rođena je u Bihaću i od malih nogu je velika zaljubljenica u rijeku […]

U sklopu MMS 6 održat će se prezentacija i panel diskusija na temu “Potencijali i projekti za turistički razvoj Visokog”.   “Kroz četri podteme: Visoko kraljevski grad, grad aktivnog odmora, Visoko grad kulture i dolina piramida nastojat ćemo dati osvrt i podstaknuti diskusiju”, kazali su iz SETUP-a. Razvoj tehnologije, globalizacija, političke promjene, ekonomska situacija i […]


RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist