formalno obrazovanje


Ono što naročito naglašava kao mentor i edukator jeste obrazovanje i znanje. Uči ih da se znanjem mijenja svijet i da naučeno uvijek vrijedi.

Seksualna edukacija u Bosni i Hercegovini u formalnom smislu nema nikakvo uporište u pedagoškim standardima ili preporukama za nastavu. Upravo ta činjenica govori dovoljno o tome koliko je prisutan nivo edukacije vezan za reproduktivno zdravlje, samim time nedovoljan nivo seksualne edukacije. Nedovoljna edukacija ili bolje rečeno manjak osviještenosti, te tabuiziranje tema seksualnog odnosa ali i […]

Kroz Instagram Story i anketu koju smo postavili na profilu Radija Active, saznali smo koji su to problemi koji najviše zabrinjavaju mlade u Bosni i Hercegovini. Naši pratitelji su bili vrlo kratki zbog ograničene dužine odgovora, ali se svakako većina može složiti sa onim što su nam poslali.

Formalno obrazovanje može i mora biti zabavno i za djecu interesantno. Nove metode rada sa djecom su neophodne u programima svih obrazovnih institucija. Profesorica Nina Krehić je idealan primjer kako se može i treba raditi sa djecom. Ona svojim primjerima pokazuje kako škola može biti cool. Profesorica Nina kaže da se muzikom počela baviti sa […]


RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist