podrška


Centar ženskih prava je pravno-zagovaračka organizacija posvećena unapređenju položaja žena i djece u svim društvenim odnosima. Svako od nas može dati veliki doprinos u borbi protiv nasilja, kako prijavljivanjem, tako i širenjem informacija. Ovaj put je to besplatna telefonska linija za pravnu i psihološku podršku za žene. U prethodnih par dana ekipa Centra ženskih prava […]

Danas se širom svijeta obilježava “Dan ružičastih majica” ili izvorno “Pink Shirt Day” kojim mnogi mladi pokazuju da je Međunarodni dan prevencije međuvršnjačkog nasilja jako bitan. Nasilje u školama i izvan njih je zastupljeno, kako u našoj zemlji tako i u svijetu.  “U Bosni i Hercegovini će se ove godine treći put obilježiti ovaj dan u više […]

Ne možemo zamisliti medicinskog radnika, koji ne zna pacijentu dati inekciju ili izvaditi krv, baš kao ni zanatliju koji nije držao alat u rukama. Zar možemo zamisliti jednog učenika gimnazije koji želi biti farmaceut, a koji nikada nije držao neki spoj u svojim rukama i nikada nije radio eksperiment na času hemije?   U nedostatku […]

Volonteziram u Bosni i Hercegovini se razlikuje od onog u Evropskoj uniji ili Americi. Mladi u Bosni i Hercegovini se susreću sa velikim problemima u našem društvu tipa siromaštva ili diskriminacije, dok negdje u Evropskoj uniji zadatak volontera jeste da obezbijede djeci bolju podlogu na igralištima. „Volontiranje u Americi je skroz drukčija stvar i dosta […]


RadiYo Active

Šta svira?

Title

Artist